Vaskestasjon

Skarbøvika Tankanlegg var blant de første i landet som startet med rengjøring av båt/rom - tanker med utstedelse av godkjent rengjørings-sertifikat.

Vi har i dag vaskestasjon med mulighet for bruk av inntil 7 høytrykksvaskere i drift samtidig, varmt - eller kaldtvanns vaskere.

I tillegg har vi en mobil vaskestasjon (henger) med eget skummingsanlegg, og inntil 4 høytrykksvaskere i drift samtidig.

Dersom du har mulighet for egen kaiplass, er den mobile vaskestasjonen et billig alternativ for å få utført vask av din båt.

Pris mobil vaskestasjon: Kr. 220,- Pr. Time.

Min. 10 kg vaskemiddel: Kr. 280,- Pr. Time.

Sum Totalt: Kr. 500,- Pr. Time.

Forbruk over 10 kg. Pr. Time faktureres Kr. 30,- Pr. Kg.


Vi utsteder også rengjøringsbevis ved bruk av vår mobile vaskestasjon

Ta kontakt for ytterlige informasjon!

Skarbøvika Tankanlegg AS
Steinvågneset 6006 Ålesund

Norge

Telefon: 70121234

E-post:
post@kysthandel.com