Avgifter 2020-2021

(Satser 2021 er foreslått i statsbudsjettet)

 

Co2 for fiske:                     1,45                      1,48                    0,13


*Forbehold om feil/endringer