Avgifter Gassolje 2018 

 Skarbøvika Tankanlegg AS leverer kun lavsvovel (500 PPM) fra våre anlegg,

svovelavgiften per 0,1% på 0,131 gjelder derfor ikke. Heller ikke hos de aller fleste av våre samarbeidspartnere.