M/S Sander Andre

 Vi takker for leveransene til nybygget

Gratulerer!

Og ser frem til fortsettelsen på det gode samarbeidet.