Avgiftsendringer 2016 - 2017


Følgende avgifter er vedtatt i statsbudsjettet for 2017:

 

Avgiftene blir gjeldende fra 01.01.2017